מדיניות פרטיות

משרד מיתר עורכי דין (מיתראו אנו) מתייחס בכבוד לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אותו אנו מקבלים ממשתמשים באתר meitar.com.

במסגרת השימוש באתר, אנו עשויים לאסוף מידע באמצעים שלהלן. נבהיר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.
האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

איזה מידע אנו אוספים? 

 1. כאשר אתה מבקש להצטרף לרשימת התפוצה שלנו (ניוזלטר) תתבקש למסור לנו את שמך, כתובת מייל, טלפון, תפקידך בחברה, מקום עבודתך הנוכחי וכן את תחומי העניין לגביהם תבקש לקבל עדכונים ודיוורים.
 2. כאשר אתה מבקש להירשם לארגון הבוגרים של מיתר תתבקש למסור לנו פרטים כגון שמך, כתובת מייל, טלפון, מקום עבודה נוכחי, שנים בהם עבדת במיתר, ארץ מגורים וקישור לפרופיל הלינקדין שלך.

לאילו מטרות אנו אוספים את המידע?

 1. לצורך יצירת קשר איתך ומתן מענה לפניות ולתלונות.
 2. על מנת לשפר את האתר והשירותים שניתנים במסגרתו.
 3. במידה שבחרת להצטרף לרשימת התפוצה, על מנת לשלוח לך ניוזלטרים ועדכונים לכתובת המייל שמסרת לנו, בהתאם לנושאים לגביהם ביקשת לקבל עדכונים, וכן הודעות בנוגע לפעילויות שיווקיות שאנו מארגנים (לרבות בשיתוף גורמים נוספים). ביכולתך לדרוש להיות מוסר מרשימת תפוצה זו בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בניוזלטר אשר יישלח אליך.
 4. במידה שנרשמת לארגון הבוגרים של מיתר – לצורך ניהול פעילות הארגון, לצורך קבלת עדכונים מקצועיים וכן לצורך יצירת קשר עמך ושליחת עדכונים על פעילויות שייערכו במסגרת ארגון הבוגרים, לרבות באמצעות שליחת מייל או סמס, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת בעת ההרשמה.

שיתוף מידע

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

 1. לנותני שירותים אשר מסייעים לנו בתפעולו השוטף של האתר והשירותים הכלולים בו.
 2. לחברות המסייעות לנו בארגון כנסים ואירועים.
 3. ככל שנרשמת לארגון הבוגרים של מיתר, בהתאם להסכמתך, פרטי הקשר שלך יהיו חשופים לחברים האחרים בארגון, במסגרת אתר בוגרי מיתר.
 4. אם נידרש לעשות כן על פי דין, על פי צו שיפוטי או הנחיה מטעם רשות מוסמכת.
 5. במקרה של הליכים משפטיים אשר יינקטו נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם וככל שיהיו, בינך לבינינו או בינך ובין מי מטעמנו.

Cookies

האתר משתמש ב-Cookies (“עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינוי מדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה, פירושו שאתה מקבל על עצמך שינויים אלה.

צור קשר

לטובת יצירת קשר בנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לכתובת המייל Meitar@meitar.com או למספר הטלפון 03-6103100