מלכ”רים וארגונים ללא כוונת רווח

מלכ”רים וארגונים ללא כוונת רווח

פרקטיקת המלכ”רים במשרדנו הינה מהמובילות בישראל. משרדנו מייצג ארגונים ללא כוונת רווח מכלל אפיקי המגזר השלישי (עמותות, חברות לתועלת הציבור, הקדשות ציבוריים ודתיים ואגודות עותומניות) בהקמתם, פיתוחם והתנהלותם השוטפת ומעניק להם ייעוץ משפטי מקיף בכל התחומים הרלבנטיים לפעילותם.

צוות עורכי הדין העוסק בתחום במשרדנו, הינו בעל שיעור קומה וניסיון ייחודיים, וכולל את ראש רשות התאגידים לשעבר ושותפים ועורכי דין בכירים נוספים בעלי ניסיון עשיר בתחום. הצוות עובד בשיתוף פעולה הדוק עם שאר המחלקות המקצועיות במשרד, ומעניק ללקוחות המשרד יעוץ משפטי בכל ההיבטים הנלווים לפעולותיהם ובתחומים משיקים כגון מסים, דיני עבודה, קניין רוחני, פרטיות, מכרזים, ליטיגציה, נדל”ן ועוד.

למשרדנו התמחות ייחודית בהענקת שירותים משפטיים בקשר עם פעילות פילנתרופית, לרבות  הממשק ההולך ומתפתח בינה לבין עולם ההייטק הישראלי.

למשרד רקורד עשיר אף בייעוץ לארגונים זרים ללא מטרות רווח המקימים פעילויות ללא כוונת רווח בישראל.

ניסיון מייצג

 • יעוץ בבחירת סוג התאגיד המתאים ביותר למימוש מטרות המייסדים וסיוע בהקמתו;
 • יעוץ שוטף בהתנהלות של ארגוני המגזר השלישי בכל קשת פעילותם;
 • ייצוג וליווי תאגידים שלא למטרות רווח הרשומים בחו”ל ופועלים בישראל;
 • סיוע בקבלת אישור ניהול תקין ושמירתו;
 • ליווי מלכ”רים בתחום הממשל התאגידי ויעוץ להם בקשר עם עמידתם בהוראות הרגולציה המיוחדות לתחום;
 • ייצוג בהליכי פירוק של ארגונים ואל מול מהלכים אחרים הננקטים על ידי הרגולטור, לרבות ביקורות עומק;
 • פירוק מרצון של ארגונים והעברת נכסיהם;
 • כתיבת נהלים להתנהלות המלכ”ר;
 • ליווי וייצוג תורמים לארגונים ללא כוונת רווח;
 • מתן חוות דעת משפטיות;
 • טיפול בהתקשרויות חוזיות, מכרזים, קשר עם גורמי השלטון והרשויות הרגולטוריות;
 • טיפול וקבלת אישורים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה;
 • ליווי הליכי בחירות ואסיפות כלליות בארגונים;
 • ליווי וייצוג בסוגיות מיסוי האופייניות לגופים ללא כוונת רווח;
 • ליווי וייצוג בהליכי רגולציה וחקיקה בתחום הארגונים ללא כוונת רווח;