דיני הגירה, ניוד מומחים ורילוקיישן

דיני הגירה, ניוד מומחים ורילוקיישן

למשרד התמחות ייחודית בליווי ובמתן סיוע משפטי לתאגידים ולחברות גלובליות בהליכי הנפקת היתרים למומחים זרים (Foreign Experts) לצורך שילובם בעבודה בישראל.

מומחים זרים המגיעים לעבוד בישראל בענפים משקיים מגוונים ובעיקר בתחומי ההי-טק, אנרגיה, תעשייה כבדה וקלה, מדעי חיים, ביוטק, תקשורת, הנדסה, תחבורה (אווירית ימית ויבשתית), יהלומים, אמנים ועוד נדרשים לקבל היתר הנדרש כדין לצורך העסקתם בישראל. על כל חברה, תאגיד ועל נושאי המשרה בהם, מוטלת החובה המשפטית לפעול באופן אקטיבי על מנת להבטיח כי העובד הזר, המומחה בתחומו, פועל בהתאם להיתר שהוצא לו בכל האתרים והפרויקטים הרלוונטיים.

הצוות האמון במשרד על הוצאת אשרות עבודה וניוד מומחים, מעניק ייעוץ מקדים ומקצועי המאפשר קבלת ההיתרים הנדרשים כדין, באופן המונע מקרים של רישומים פליליים וקבלת קנסות, או עיכובים בביצוע הפרויקט, אשר עלולים להסב נזקים כלכליים משמעותיים ובלתי צפויים. לצוות המשרד ניסיון רב בעבודה מול כל הרשויות הרלוונטיות, לרבות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

שירותי המשרד בקשר עם הוצאת אשרות עבודה וניוד מומחים כוללים, בין היתר:

  • ייעוץ וליווי תאגידים בכל השלבים הכרוכים בהבאת עובדים ומומחים זרים לישראל.
  • הגשת בקשות למתן היתרים למומחים בהתאם למומחיותם (ולתקופות משתנות בהתאם לצרכי הלקוח).
  • הגשת בקשות למתן היתרים קצרי מועד (היתרים הניתנים לתקופת פעילות קצרה, בהליך מזורז).
  • הגשת בקשות להארכת היתרים ואשרות למומחים הנמצאים כבר בישראל.
  • סיוע בביצוע החלפות של מומחים בהיתר קיים.
  • ייצוג בעררים, שימועים ועתירות בערכאות המתאימות.

השירות המשפטי המוענק על ידי צוות המשרד בנושא זה ניתן תוך הקפדה על מתן ייעוץ רוחבי הנשען על היכרות מעמיקה עם הלקוח ועם תחום ספציפי וייחודי זה, תוך התמקדות במציאת פתרונות יצירתיים וייחודיים לכל לקוח בהתחשב בצרכיו ורצונותיו.