בנקאות, מימון ופיננסים

בנקאות, מימון ופיננסים

מחלקת הבנקאות, מימון ופיננסים במשרד מיתר היא המחלקה המובילה בתחום זה בישראל, ומעניקה שירותים משפטיים למרבית התאגידים הבנקאיים והמוסדות הפיננסיים בישראל. המחלקה עוסקת בכל היבטי הפעילות בתחום, לרבות הקמה, רישוי, רגולציה וייצוג בפני גופים רגולטורים מוסמכים, ובכלל זה בנק ישראל, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, הרשות לניירות ערך, הממונה על הגבלים עסקיים ועוד.

עורכי הדין במחלקה עוסקים בליווי ויעוץ שוטף, בין היתר בנושאי ממשל תאגידי ורגולציה בנקאית, בחינת השלכות של מגבלות רגולטוריות שונות וקביעת הנחיות ליישום הוראות אלה, כתיבת חוות דעת משפטיות, ניסוח הסכמים בנקאיים ויעוץ בתחום הבטחונות. בנוסף, המחלקה מייעצת לתאגידים בנקאיים בינלאומיים בקשר עם פעילותם בישראל, ומספקת התאמה לרגולציה ולכללים החלים בישראל.

המשרד היה מעורב בהפרטת סקטור הבנקאות בישראל, וייצג צדדים בעסקאות רכישה ומכירה של מניות וגרעיני שליטה במספר תאגידים בנקאיים בישראל. כמו כן, המשרד מלווה את לקוחותיו הבנקאיים בפעילותם הבינלאומית, ובכלל זה הקמת גופים פיננסיים בחו”ל, עסקאות רכישה ומיזוג של תאגידים בנקאיים בארץ ובחו”ל, וכן בנושאים אחרים הקשורים לפעילות הבינלאומית של תאגידים אלה.

למשרד מוניטין מקצועי מוביל בייצוג גופים בנקאיים בהליכים משפטיים, ציות ואיסור הלבנת הון, ליטיגציה בנקאית ותובענות ייצוגיות, בין היתר בנושאים של הגנת הצרכן, גילוי נאות, ביטוח, בטוחות, עמלות, אשראי, מיסוי, רגולציה, הגבלים עסקיים, מכשירים פיננסיים, כרטיסי אשראי ועוד.

המשרד מתמחה ביעוץ בהסכמי מימון מורכבים, לרבות במסגרת סינדיקציה של מממנים, עריכת הסדרי חוב, עסקאות איגוח, מימון פרויקטים, מימון על ידי חברות ביטוח, גופים פיננסיים ונוספים.
למשרד מומחיות ייחודית בתחום כרטיסי האשראי, והוא מייצג בנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים עסקיים אחרים בנושאים מגוונים הנוגעים לפעילותם בתחום זה – לרבות התקשרויות ורישוי מול הארגונים הבינלאומיים, הסדרי סליקה וקביעת שיעורי העמלות הצולבות במסגרתם, שיתופי פעולה בתחום כרטיסי האשראי ומתן חוות דעת במגוון רחב של תחומים הנושקים לפעילות בכרטיסי האשראי.

משרד מיתר מדורג מדי שנה בקביעות כמשרד בעל הדירוג הגבוה בישראל בתחום הבנקאות והפיננסים, במדריכים בינלאומיים כגון Legal 500 ,Chambers & Partners ,IFLR 1000 ועל ידי המדריכים הישראליים Dun’s 100 ו-BDI.
מחלקת בנקאות, מימון ופיננסים במשרד, מונה למעלה מ-35 עורכי דין מקצועיים ומנוסים.